RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Nadrzędny cel RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych. Ma to na celu usprawnienie zmian w przepisach prawa, tak aby nadążały za zmieniającą się technologią.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

Obowiązek informacyjny odnośnie RODO:

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTROCAR – Mariusz Oprzała dalej zwanym P.W. INTROCAR o NIP 854-121-83-12. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We.
 2. Skąd pozyskaliśmy dane?
  Podczas zapytania wysłanego przez Państwo na adres e-mail kontakt@introcar.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.introcar.pl.
  • Podczas złożenia zlecenia (telefonicznie, mailowo, faxem, pocztą, kurierem, osobiście) przez Państwo na wykonanie usługi przez naszą firmę.
 3. W jakim celu przetwarzamy dane?
  Dane przetwarzane są w celu:
  zawarcia umowy,
  • realizacji złożonego zlecenia,
  • wystawiania dokumentów księgowych,
  • podatkowym i księgowym,
  • kontaktu w celu przedstawienia oferty,
  • dopełnienia warunków umowy,
  • realizacji reklamacji.
 4. Jak długo przechowujemy dane?
  Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.
 5. Jak zgłosić zmianę danych lub skontaktować się z nami?
  Mają Państwo prawo do:
  wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • zmiany danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych.
  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez P. W. INTROCAR, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób:
  – za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@introcar.pl,
  – za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTROCAR – Mariusz Oprzała, ul. Malinowa 3, 34-122 Nidek.
 6. Komu udostępniamy dane osobowe?
 • Administrator będzie przekazywał dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług kurierskich, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT.