RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Nadrzędny cel RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych. Ma to na celu usprawnienie zmian w przepisach prawa, tak aby nadążały za zmieniającą się technologią.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

Obowiązek informacyjny odnośnie RODO:

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTROCAR – Mariusz Oprzała dalej zwanym P.W. INTROCAR o NIP 854-121-83-12. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We.
 2. Skąd pozyskaliśmy dane?
  Podczas zapytania wysłanego przez Państwo na adres e-mail kontakt@introcar.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.introcar.pl.
  • Podczas złożenia zlecenia przez Państwo na wykonanie usługi przez naszą firmę.
 3. W jakim celu przetwarzamy dane?
  Dane przetwarzane są w celu:
  zawarcia umowy,
  • realizacji złożonego zlecenia,
  • wystawiania dokumentów księgowych,
  • podatkowym i księgowym,
  • kontaktu w celu przedstawienia oferty,
  • dopełnienia warunków umowy,
  • realizacji reklamacji wobec firm podwykonawczych.
 4. Jak długo przechowujemy dane?
  Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.
 5. Jak zgłosić zmianę danych lub skontaktować się z nami?
  Mają Państwo prawo do:
  wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • zmiany danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych.
  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez P. W. INTROCAR, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób:
  – za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@introcar.pl,
  – za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTROCAR – Mariusz Oprzała, ul. Pomorska 121/1, 73-132 Suchań.
 6. Komu udostępniamy dane osobowe?
 • Administrator będzie przekazywał dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT.
  • Firmom podwykonawczym realizującym podzlecenia zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.introcar.pl.
  • Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej oraz innym organom nadzorczym.